ماشین cnc مدل center universal ST-10Y شرکت HASS

ماشین cnc مدل center universal ST-10Y شرکت HASS

CNC turning center universal  3-axis  Y-axis ST-10Y

این ماشین دارای مشخصات فنی زیر می باشد:

Control type: CNC

Spindle orientation: universal

Number of axes: 3-axis

Other characteristics: Y-axis

Diameter: Min.: 0 µm / Max.: 305 mm

Spindle speed: Min.: 0 rpm (0 rad.min-1) / Max.: 6000 rpm (37699.11 rad.min-1)

3:02

نظرات کاربران