ماشین تراش مدل horizontal ST- 40 محصول HASS

ماشین تراش مدل horizontal ST- 40 محصول HASS

CNC lathe  horizontal  2-axis ST- 40

این ماشین دارای مشخصات زیر می باشد:

Control type: CNC

Spindle orientation: horizontal

Number of axes: 2-axis

Diameter: Min.: 0 µm / Max.: 648 mm

Spindle speed: Min.: 0 rpm (0 rad.min-1) / Max.: 2400 rpm (15079.64 rad.min-1)

2:49

نظرات کاربران