چند گام ساده برای ساخت Linear Actuator شرکت item

چند گام ساده برای ساخت Linear Actuator شرکت item

در این ویدئو که به زبان اصلی است شما با نحوه ساخت یک نمونه از سیستم های خطی و ساختمان آن آشنا می شوید.

2:29

نظرات کاربران