نحوه بستن ابزارها بر روی ابزار گیر یا هولدر

نحوه بستن ابزارها بر روی ابزار گیر یا هولدر : بستن و باز کردن ابزارها بر روی هولدر و یا ابزارگیرها باید با سهولت و دقت بالایی انجام گیرد که برای این منظور می توان از آچارهای مخصوصی استفاده نمود. در این ویدیو می توانید نحوه استفاده از آچارهای مخصوص و همچنین نحوه قرار گیری ابزارها را مشاهده کنید.

2:01

نظرات کاربران

دو × سه =