معرفی سیستم حرکت خطی در CNC روتور

معرفی سیستم حرکت خطی در CNC روتور

V-Con Linear Motion from CNC Router

در این ویدئو نمونه ای از linear motion موجود در یک CNC روتور را مشاهده می کنید.

1:51

نظرات کاربران