ماشین CNC مدل NLX 1500 شرکت DMG MORI

ماشین CNC مدل NLX 1500 شرکت DMG MORI

DMG MORI Universal Lathes NLX 1500

سری NLX در 5 مدل زیر عرضه شده اند.

  • NLX 1500
  • NLX 2000
  • NLX 2500
  • NLX 3000
  • NLX 4000

مشخصات فنی مدل NLX 1500 :

Control type: CNC

Spindle orientation: universal

Number of axes: 2-axis

Diameter: Min.: 0 µm / Max.: 386 mm

Spindle speed: Min.: 0 rpm (0 rad.min-1) / Max.: 8000 rpm (50265.48 rad.min-1)

1:14

نظرات کاربران