ماشین CNC سری PBC محصول SMTCL

ماشین CNC سری PBC محصول SMTCL

SMTCL- CNC boring and milling center horizontal PBC series

این ماشین دارای مشخصات زیر می باشد:

Control type: CNC

Spindle orientation: horizontal

Power: Min.: 17 kW (22.8 hp) / Max.: 51 kW (68.39 hp)

5:20

نظرات کاربران