لاینر های حرکتی مدل MCGuide محصول شرکت SAMICK

لاینر های حرکتی مدل MCGuide محصول شرکت SAMICK

unlimited stroke liner motion guide for ultra precision and high rigidity by needle and polygonal shaft

راهنمای حرکتی خطی با دقتی فوق العاده و دقتی بالا به وسیله سوزن های دوار و شفت چند ضلعی

1:26

نظرات کاربران