سیستم tools changer سرعت بالا در دستگاه cnc

سیستم tools changer سرعت بالا در دستگاه cnc: دقت و سرعت بالا در ماشینکاری های cnc به عنوان یکی از پارامترهای مهم محسوب می گردد و لذا دستگاه خریداری شده باید از این لحاظ در حد مطلوبی باشد، در این ویدیو می توانید مکانیزم نمونه ای از سیستم تعویض ابزار با سرعت بالا را مشاهده کنید.

00:30

نظرات کاربران