سرو اکچویتور خطی سری Mctuator P محصول SAMICK

سرو اکچویتور خطی سری Mctuator P  محصول SAMICK

این اکچویتور ها دقتی بالا ، استحکامی مناسب و نیرویی بالا با حداقل بیش گذاری را در اختیار ما قرار می دهد

1:18

نظرات کاربران