راهنمای خطی miniature guideway schneeberger

راهنمای خطی miniature guideway schneeberger: راهنمای خطی سری miniature guideway محصولی از شرکت schneeberger است که در ادامه به بررسی آن می پردازیم

راهنمای خطی سری MINIATURE GUIDEWAY  در دو دسته ی زیر می باشند

  • MINIRAIL / MINI-X
  • LUBE-S (LS) LONG-TERM LUBRICATION

سری  MINI-X شامل جدیدترین نسل از هدایت کنندههای کوچک در زمینه تکنولوژی بالا است که خود در سه طیف مختلف تولید می شود :

  • MINISLIDE
  • MINISCALE PLUS
  • MINIRAIL

واحد LUBE-S (LS) LONG-TERM LUBRICATION به عنوان یک سیستم تکمیل کننده برای سری  MINI-X است که یک سیستم روانکاری به راهنمای طی اضافه می کند.

 

LUBE-S (LS) LONG-TERM LUBRICATION

نظرات کاربران