بررسی Linear حرکتی Servo Cylinder شرکت SAMICK

بررسی Linear حرکتی Servo Cylinder شرکت SAMICK

در این ویدئو سروو سیلندرهای حرکتی یا سروو اکچويتور های حرکتی را مشاهده می کنید.

مناسب برای استفاده در سیستم های کنترل حلقه بسته

ایده ال برای فرایند های متناوب و تکراری ، نصب به صورت عمودی و فشرده سازی قطعات

1:12

نظرات کاربران