cnc سنتر 4 محور عمودی

ماشین های سنتر عمودی چهار محوری

ماشین های سنتر عمودی چهار محوری: ماشین های فرزکاری ابزارهایی هستند که از آن ها جهت پیاده کردن اشکال پیچیده بر روی انواع فلزات و یا دیگر مواد جامد مورد استفاده قرار می گیرد که ماشین