شرکت های تولید کننده دستگاه های اره نواری

تاریخچه و پیشینه اره و تیغه برش

تاریخچه و پیشینه اره و تیغه برش: با بر اساس تحقیقات صورت گرفته اولین دستگاه های تراش و تیغه های مربوط به آن ها در سال های 1300 تا 1310 هجری شمسی به کشور وارد شدند و توانستند به مرو