روش تولید البسه پرمی

بررسي اجمالي تکنولوژي و روش توليدالبسه چرمی

در این مطلب به معرفی روش تولید البسه چرمی می پردازیم . استفاده از چرم از زمان انسان هاي نخستين رواج داشته است، از زماني كه انسان اوليه براي محافظت از پاهاي خود در مقابل سنگ و خار و