رنگرزی پارچه و نخ

معرفی ماشین آلات نساجی – رنگرزی پارچه و نخ

بطوركلي رنگرزي با سه دسته رنگ انجام مي شود : 1- رنگهاي گياهي 2- رنگهاي حيواني 3- رنگهاي شيميايي عوامل موثر بر رنگرزي يکي از عوامل موثردر ارتقاي کيفيت قالي موضوع رنگرزي مواد اوليه آ