راهنمای خرید سی ان سی منبت 8 کله

بررسی ساختار دستگاه cnc منبت 8 کله

بررسی ساختار دستگاه cnc منبت 8 کله:  دستگاه سی ان سی منبت 8 کله، یک سیستم کنترل عددی است که در آن 8 قطعه یکسان به طور همزمان ماشین کاری می شوند. این نوع ماشین به این علت ساخته شده