دقت ابزار cnc

بررسی دقت عملکرد در دستگاه cnc

بررسی دقت عملکرد در دستگاه cnc : از نظر کارکرد و عملکرد دستگاه های cnc دارای چندین دقت مختلف هستند که لازم است این موارد را بررسی کنیم ♦ دقت الکترونیک: یکی از این دقت ها، دقت الکتر