دستگاه cnc مته کاری

ماشین های سی ان سی مته کاری

ماشین های سی ان سی مته کاری: در صنعت به منظور انجام انواع سوراخکاری از دستگاه مته فشاری استفاده می گردد. البته قابل ذکر است که معنا و مفهوم ماشین مته بسیار گسترده است و این دستگاه