دستگاه لیزر

ماشین های برش لیزر – ماشین کاری لیزری

ماشین های برش لیزر – ماشین کاری لیزری : تکنولوژی لیزر فرایندی است که در آن با استفاده از اشعه لیزر می توان مواد مختلف را با دقت بالا و سرعت زیاد برش داد. برش لیزر از دقت بالا