دستگاه سری تراش تراب

خرید و فروش سری تراش تراب TRAUB

خرید و فروش سری تراش تراب TRAUB : یکی از انواع ماشین های تراش که در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد ماشین های سری تراش است . ماشین های سری تراش از جمله ماشین هایی هستند که جهت آماده