دستگاه تراش اتومات

ماشین های CNC تراش اتوماتیک

ماشین های CNC تراش اتوماتیک: ماشین های تراش از جمله دستگاه هایی هستند که در صنعت کاربرد فراوانی دارند از این ماشین ها جهت انجام عملیاتی از قبیل برقوکاری، قلاویززنی و سوراخکاری بر ر