خط تولید شیرآلات بهداشتی

خط تولید شیرآلات بهداشتی

فرآیند تولید شیرآلات بهداشتی دارای پنج مرحله اصلی می باشد. مراحل موجود در خط تولید شیرآلات به ترتیب عبارتند از : :. ریخته گری    :. ماشین کاری    :. پرداخت کاری    :. آبکاری و مونت