تحقیق درباره واتر جت

نمونه برش های دستگاه واترجت

نمونه برش های دستگاه واترجت: با استفاده از دستگاه برش می توان طراح های بسیار ظریف و پیچیده ای را پیاده سازی نمود، همچنین دستگاه برش واترجت از قدرت بسیار بالایی برخوردار است و پیشنه