اپراتور cnc چیست

نحوه اپراتوری و تنظیمات دستگاه تراش cnc – بخش 1

نحوه اپراتوری و تنظیمات دستگاه تراش cnc: اپراتوری و تنظیمات مربوط به دستگاه های سی ان سی به تخصص و علم فنی بالا نیاز دارد و در یک مطلب یا دو مطالب نمی توان تمام آن را بیان نمود، ام