انواه دستگاه تراش سی ان سی

ماشین و دستگاه تراش CNC

ماشین و دستگاه تراش CNC از دیگر دستگاه های پر کاربرد صنعتی می باشند و از این ماشین ها در انجام عملیاتی نظیر تغییر در اندازه قطعه های کار، تغییر در فرم و پرداخت کاری قطعات و …