انواع ماشین و دستگاه روتر CNC

ماشین ها و دستگاه های روتر CNC

ماشین ها و دستگاه های روتر CNC: ماشین های روتر سی ان سی، دستگاه های برشی هستند که با استفاده از سیستم کامپیوتری کنترل می گردند. این دستگاه ها جهت برش قطعاتی از جنس مواد مختلف از قب