انواع ماشین های سوراخ کاری

ماشین های سوراخ کاری افقی پرتابل cnc

ماشین های سوراخ کاری افقی پرتابل cnc: یکی دیگر از ماشین آلاتی که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند ماشین های سوراخکاری هستند، این ماشین ها روز به روز در حال گسترش می باشند