انواع ماشین سنتر افقی 3 محور

ماشین های سنتر افقی سه محوری

ماشین های سنتر افقی سه محوری: ماشین های فرز ازجمله ماشین ها و دستگاه هایی هستند که از آن ها جهت تراشکاری و ایجاد طرح های پیچیده بر روی فلزات و دیگر مواد جامد استقاده می شود. طرح مو