انواع اره آتشی

برسی اره و انواع آن

برسی اره و انواع آن / اره چیست: به منظور برش و ایجاد انواع شیار در قطعات مختلف از اره استفاده می شود. دندانه های روی تیغه های اره همانند گوه که در کناره یکدیگر و پشت سره هم قرار گر

نکات مهم در زمینه خرید اره آتشی

نکات مهم در زمینه خرید اره آتشی : در هنگام خرید دستگاه اره آتشی لازم است نکات فنی خاصی را مورد توجه قرار دهیم که در این قسمت به این موضوع می پردازیم – مکانیسم و ساختاره دستگا