گزارش تصویری

اسلاید گاید slide Guide bearing

اسلاید گاید slide Guide bearing : این سیستم های حرکتی از جمله قطعات کاربردی در دستگاه های مختلف از جمله cnc ها هستند. اسلاید گاید slide Guide bearing نیز مانند Lm guide  ها جهت روا

LM Guide یا سیستم حرکت خطی

LM Guide یا سیستم حرکت خطی: LM Guide یک سیستم حرکت خطی است که در نوع مربعی [ square (profile) guide rail ] و دایره ای [ round guide rail ] در بازار موجود می باشند. سیستم حرکت خطی ن