ماشین cnc چوب

ماشین ها و دستگاه های شرکت KDT

کمپانی KDT یکی از شرکت های بزرگ صنعتی و مشترک المنافع است که فعالیت خود را در سال 1992 از طریق سرمایه گذاری کشورهای کره جنوبی و چین آغاز کرد. این شرکت هدف و برنامه کاری خود را در ج

ماشین ها و دستگاه های شرکت BIESSE

گروه صنعتی بیسه (BIESSE ) ایتالیا  فعالیت خود را در سال 1969 خود را به عنوان یکی از سازندگان ماشین های صنعتی آغاز کرد. چشم انداز و اهداف این شرکت در جهت تسخیر بازار جهانی و تبدیل ش