ماشین های سنتر

ماشین های فرزکاری یونیورسال

ماشین های فرزکاری یونیورسال: همان طور که بیان شد ماشین های فرز انواع و اقسام گوناگونی دارند که ماشین های فرز یونیورسال یکی از انواع ماشین های فرز به شمار می آید، از نظر ساختاری این

ماشین افقی پنج محور و بیشتر

ماشین افقی پنج محور و بیشتر: ماشین های فرز در دو نوع عمودی و افقی هستند که این تقسیم بندی بستگی به نحوه قرار گیری محور اصلی دارد، که هر کدام کاربرد خاص و کارایی مخصوص به خود را دار

ماشین سنتر افقی چهار محوری

ماشین سنتر افقی چهار محوری: ماشین های فرز به دو دسته افقی و عمودی تقسیم می شوند. در ماشین های فرز افقی محور دستگاه و میز در سه جهت عمود بر هم به صورت طولی ، عرضی و قائم حرکت می کنن

ماشین های سنتر افقی سه محوری

ماشین های سنتر افقی سه محوری: ماشین های فرز ازجمله ماشین ها و دستگاه هایی هستند که از آن ها جهت تراشکاری و ایجاد طرح های پیچیده بر روی فلزات و دیگر مواد جامد استقاده می شود. طرح مو

ماشین سنتر عمودی CNC پنج محوری

ماشین سنتر عمودی CNC پنج محوری: دستگاه و ماشین های cnc ، ماشین آلاتی هستند که به جهت کار کرد از سیستم های کامپیوتری بهره می برند که بدین وسیله می توان قطعاتی از جنس فلز و غیر فلز ر

ماشین های سنتر عمودی چهار محوری

ماشین های سنتر عمودی چهار محوری: ماشین های فرزکاری ابزارهایی هستند که از آن ها جهت پیاده کردن اشکال پیچیده بر روی انواع فلزات و یا دیگر مواد جامد مورد استفاده قرار می گیرد که ماشین

ماشین های سنتر عمودی سه محوری

ماشین های سنتر عمودی سه محوری: دستگاه و ماشین های CNC، ابزار های هستند که با استفاده سیستم کامپیوتری کار می کنند. دستگاه CNC این امکان را می دهد که بتوانیم قطعاتی از مواد گوناگون ر