صنعت تراش و CNC

بررسی اجزاء اصلی ماشین آلات cnc

بررسی اجزاء اصلی ماشین آلات cnc: همان طور که می دانید منظور از cnc دستگاه کنترل عددی است که در ایران تحت عنوان سی ان سی معرفی می شود. در این دستگاه ها حرکت کلیه محورها و همچنین عمل

آشنایی اولیه با ماشین آلات cnc

آشنایی اولیه با ماشین آلات cnc :عبارت CNC از ابتدای کلمات Computer Numerical Control گرفته شده است و بیان کننده سیستم های کنترلی پیشرفته می باشد که جهت هدایت و کنترل انواع مختلف ما