نمونه ابزارها و تیغه های مورد استفاده در CNC چوب و حکاکی

کاربرد دستگاه سی ان سی cnc منبت کاری چوب
01/10/2015

نمونه ابزارها و تیغه های مورد استفاده در CNC چوب و حکاکی: ابزار های مورد استفاده در صنعت چوب دارای گستردگی بسیاری هستند، و هر کدام عملیات و عملکرد خاصی را انجام می دهند که لازم است اپراتور با عملکرد هر یک آشنایی کافی داشته باشد، تا بدین ترتیب بتواند بهترین ابزار را جهت انجام کارهای گوناگون مورد استفاده قرار دهد

در این قسمت می توانید برخی از این ابزارها را مشاهده کنید.

نظرات کاربران