معرفی ماشین آلات نساجی مقدمات بافندگی

مقدمات بافندگی

وظیفه واحد مقدمات آماده نمودن نخ تار و پود به روش های زیر و ارائه آن به واحد بافندگی می باشد.
بعداز اینکه نخ ها در واحد ریسندگی آماده برای کار شد به واحد مقدمات فرستاده شده وطبق سفارش بازار به دو دسته ساده و رنگبندی جدا گردیده و طبق برنامه در دستگاه چله پیچی برای گرفتن چله و بوبین پیچی برای آماده کردن پود استفاده می شود.در بخش چله پیچی برای تهیه عرض پارچه با طرحهای رنگی و ساده وسرنخهای متفاوت،ابتدا نخها برروی قفسه گذاشته شده و طبق تقسیم بندی در باند های جدا گانه بر روی تامبور و سپس روی اسنوپیچیده می شود وبعد از آن به قسمت طراحی یا چله کشی برده می شود و در آنجاروی وردها و شانه بافندگی نخ کشی و شانه کشی گردیده و جهت بافت به قسمت بافندگیتحویل داده می شود.
دستگاه بوبین پیچ یا تک شیاری که بوسیله شیار خود عملیات زیگزاک پیچی بر روی نخ و عملیات سفت پیچی را انجام می دهد ونخها از روی بوبین باز و روی بوبین دیگر پیچیده می شود.از دیگر کارهای این ماشین تبدیل نخ ریز چله به نخ بوبین قابل استفاده میباشد. همچنین عملیات شل پیچی نخ بر روی بوبین برای استفاده رنگرزینیز توسط این دستگاه انجام می پذیرد. از دیگر کارهای این واحد آماده کردن نخ کنارپارچه یا نخ حاشیه می باشد که توسط دستگاه قرقره پیچ انجام می گردد.

نخی که به صورت ماسوره از روی ماشین ریسندگی برداشت میشود به طور مستقیم در بافندگی قابل استفاده نیست.به کلیه عملیاتی که روی نخ بعد از ریسندگی جهت آماده سازی مصرف در بافت صورت میگیرد،مقدمات بافندگی میگویند.

 • اهداف مقدمات بافندگی:

 • – کنترل کشش در بافندگی
 • – رفع عیوب
 • – تهیه بسته های یکنواخت جهت مصرف
 • – رعایت اقتصاد در هزینه حمل و نقل
 • – رفع نقاط نایکنواخت و دارای ضخامت یا نازکی
 • – نظارت نخ
 • مراحل مقدمات نخ تار هنگام استفاده از نخ یک لا به صورت زیر میباشد:

 • – بوبین پیچی
 • – چله پیچی
 • – اهار زنی
 • – نخ کشی
 • – مراحل مقدمات نخ پود ساده بوده و بیشتر جهت تهیه و پیچش نخ بروی بوبین میباشد.
 • عملیات بافندگی شامل دو مرحله اصلی میباشد:

 •     1-  مقدمات نخ تار
 •     2-  مقدمات نخ پود

محصولات شرکت Texkimp