معرفی ماشین آلات نساجی ریسندگی و تکمیل پوشاک

ریسندگی

تبدیل الیاف به نخ ، ریسندگی نامیده می‌شود. انسان از هزاران سال پیش به این موضوع پی برده بود که اگر دسته‌ای از الیاف را با کشش دادن، موازی کرده و آن را تاب دهد فشار و اصطکاک سطحی بوجود آمده بین الیاف، باعث درگیری آنها به یکدیگر شده و رشته‌ای مقاومتر را تشکیل می‌دهند که همان نخ است. این عمل اساس تبدیل الیاف به نخ است که ریسندگی نامیده می‌شود.

 

  • ریسندگی بر سه اصل استوار است:
  •     1- کشش دادن و موازی کردن الیاف
  •     2- تاب دادن
  •     3- پیچیدن و تولید نخ

محصولات شرکت Marzoli