معرفی ماشین آلات نساجی بافندگی حلقوی

•عملیات اتصال و در هم رفتن نخ ها به منظوره تولید پارچه را بافندگی می نامند .

 •   روش های مختلفی برای تولید پارچه وجود دارد که عبارنتد از:
 •     – بافندگی تاری – پودی (Weaving)
 •     – بافندگی حلقوی (Knitting)
 •     – بی بافت (Non – woven)

•در روش بافندگی حلقوی , ابتدا نخ به شکل حلقه در می آید و سپس از اتصال و در هم رفتن حلقه های نخ , پارچه تشکیل می شود .

 • بافندگی حلقوی به دو دسته تقسیم می شود:
 •     – بافندگی حلقوی پودی (Weft Knitting )
 •     – بافندگی حلقوی تاری ( Warp Knitting )

 

Weft Knitting

بافندگی حلقوی پریودی

 • بافندگی حلقوی پریودی هم به روش دستی و هم به روش ماشینی امکانپذیر است. روش دستی همان بافت سنتی و متداول است که با استفاده از میل بافتنی و نخ کاموا صورت میگیرد
 • در روش ماشینی , از ماشین بافندگی برای یافت پارچه استفاده می شود. در روش ماشینی , عملیات تبدیل نخ و اتصال حلقه های نخ به یکدیگر , توسط سوزن های ماشین بافی صورت میگیرد . پارچه بافته شده به روش بافندگی حلقوی پودی را پارچه حلقوی پودی می نامند
 • در روش بافندگی حلقوی پودی , برای بافت پارچه فقط یک نخ لازم است. به عبارت دیگر , تمام سوزن های ماشین بافندگی یک نخ را به شکل حلقه در می اورند.در ایم روش , ابتدا نخ به شکل حلقه در می آید و اتصال حلقه های مجاور در امتداد افقی , یک رج از بافت را تشکیل می دهد , در انتهای رج اول, ادامه نخ , حلقه های رج دوم را تشکیل می دهد, به گونه ای که حلقه های رج دوم از میان حلقه های رج اول عبور می کنند و به آنها متصل می شوند. به همین ترتیب , رج های بعدی پارچه بافته می شوند. اتصال حلقه های نخ در رج های مختلف در امتداد عمودی , یک ردیف از بافت را تشکیل می دهد.
 • از ویژگی های مهم پارچه های حلقوی پودی این است که می توان آن ها را به راحتی شکافت و در صورت پاره شده یکی از حلقه های نخ در پارچه , احتمال در رفتن بقیه حلقه ها و ایجاد سوراخ در پارچه وجود دارد

 

بافندگی حلقوی تاری

 • بافندگی حلقوی تاری فقط به روش ماشینی امکان پذیر است.در این روش , از ماشین بافندگی حلقوی تاری برای بافت پارچه استفاده میشود و عملیات تبدیل نخ به حلقه و اتصال حلقه های نخ به یکدیگر , توسط سوزن های ماشین بافندگی صورت میگیرد , پارچه بافته شده به روش بافندگی حلقوی تاری را پارچه حلقوی تاری می نامند.
 • بر خلاف روش بافندگی حلقوی پودی که برای بافت پارچه فقط یک نخ لازم است , در روش بافندگی حلقوی تاری برای بافت پارچه به یک دسته نخ به نام نخ تار نیاز است.هر یک از نخ های تار , توسط یکی از سوزن های ماشین بافندگی , جداگانه تشکیل حلقه می دهند.اتصال حلقه ها در امتداد عمودی نیز , یک ردیف از بافت را تشکیل می دهند.به این ترنیب یک سری ردیف های عمودی از حلقه ها, که به صورت موازی کناره یکدیگر قرار دارند, تشکیل می شود.اتصال بین ردیف های موازی کناره یکدیگر, با حرکت زیکزاکی نخ بین ردیف مجاور صورت میگرد.
 • به عبارت دیگر, در روش بافندگی جلقوی تاری , ردیف های عمودی از حلقه ها , که به صورت موازی کنار یکدیگر قرار می گیرند و همزمان به صورت زیکزاک به یکدیگر متصل می شوندپارچه را تشکیل می دهند.
 • از ویژگی های مهم پارچه های حلقوی تاری این است که به راحتی شکافته نمی شوند.همچنین قابلیت کشسانی این پارچه ها از پارچه های حلقوی پودی بسیار کمتر است

محصولات شرکت LONATI

 

ر

——————————————————————————————————————————————————————-

محصولات شرکت Marzoli