معرفی ماشین آلات نساجی بافندگی تاری-پودی

عملیات اتصال و در هم رفتن نخ ها به منظوره تولید پارچه را بافندگی می نامند . روش های مختلفی برای تولید پارچه وجود دارد که عبارنتد از:

  •     – بافندگی تاری – پودی (Weaving)
  •     – بافندگی حلقوی (Knitting)
  •     – بی بافت (Non – woven)texkimp

 

 بافندگی تاری – پودی (Weaving)

در روش بافندگی تاری – پودی از در هم رفتن و اتصال دو دسته نخ به نام تار (Warp) و پود (Weft) تشکیل می شود. نخ های تار به صورت عمودی, در طول پارچه و بهموازات کناره (حاشیه) پارچه قرار دارند.نخ های پود به صورت افقی در عرض پارچه و عمود بر نخ های تار قرار دارند.پارچه های که با روش تاری – پودی بافته می شوند , پارچه تاری پودی نامیده می شوند.

نحوه در هم رفتن تخ های تار و پود , طرح بافت پارچه را مشخص می کند. پارچه های تاری – پودی را می توان با طرح های مختلفی تولید کرد که از میان آن ها طح تافته (Plain) , سرژه (Twill) , ساتین (Satin)جزء طرح های ساده و اصلی هستند و اغلب پارچه های تاری-پودی با یکی از این سه طرح بافته می شوند( یاداور می شوند که پارچه های تاری-پودی را می توان با طرح های بسیار متنوع و پیچیده تولید نمود)

 

 

 محصولات شرکت Picanol