فیلم آموزش نحوه ساخت سیستم حرکتی V-Bearing

22/12/2015

فیلم آموزش نحوه ساخت سیستم حرکتی V-Bearing: در بررسی یکی از سیستم های حرکتی خطی به معرفی سیستم حرکتی V-Bearing پرداختیم و بیان کردیم که جهت ساخت این نوع سیستم های حرکتی از نبشی استفاده می شود .

در این قسمت ویدیویی جهت آموزش نحوه ساخت این نوع سیستم حرکتی در نظر گرفته شده است. در این آموزش نحوه برش کاری، سوراخ کاری و همچنین نحوه چیدمان پیچ ها مهره و بلبرینگ شرح داده شده است.

در این مجموعه در ابتدای کار لوازم و تجهیزات مورد نیاز از قبیل مهره ها ، پیچ ها، بلبرینگ ها و نوع نبشی مورد استفاده شرح داده می شود و در ادامه کار نحوه اتصالات را بیان می شود.

 لینک مشاهده >>>  لطفا کیک کنید

نظرات کاربران

شش − دو =