بررسی مزیت ها و معایب فرزکاری معکوس یا مخالف

بررسی مزیت ها و معایب فرزکاری معکوس یا مخالف
23/10/2016

بررسی مزیت ها و معایب فرزکاری معکوس یا مخالف: در فرایند فرزکاری روش های مختلفی جهت براده برداری وجود دارد که علت این امر به دلیل تنوع نحوه حرکت ابزار بر روی قطعه کار و همچنین جهت چرخش ابزار است. روش فرزکاری معکوس یکی از این روش هاست که در این قسمت به بررسی آن می پردازیم ( روش دیگر روش فرزکاری همراه یا فشاری است که در وب سایت بازار صنعت آرنیوس شرح داده شده است )

♦ بررسی فرزکاری معکوس یا مخالف (Conventional Milling)
این نوع فرزکاری به گونه ای است که، جهت حرکت و پیشروی قطعه کار در جهت مخالف دوران تیغه فرز می باشد و نیروی برشی در تلاش برای جدا کردن قطعه کار از روی میز است به همین دلیل سطح قطعه کار ممکن دارای یکسری موج ها باشد. استفاده از این روش باعث گرفتن لقی پیچ و مهره میز دستگاه می شود. همچنین باید قطعه کار را با نیروی بیشتری در گیره محکم کنیم چرا که این روش تمایل به شل کردن قطعه کار دارد. میزان صافی و یک دست بودن سطح نهایی کار بستگی کامل به تیزی لبه های تیغه فرز دارد. این روش مناسب ماشین فرز های معمولی است.

♦ بررسی معايب فرز کاری و براده برداری به روش مخالف یا معکوس :

1-  در هنگام شروع کار براده های برداشته شده بسیار نازک هستند همین عامل باعث می شود که تیغه فرز بر روی قطعه کار سر بخورد.
2- سر خوردن های مکرر تیغه فرز بر روی سطح کار باعث ایجاد خطوط برجسته بر روی کار می شود که این اثرات پس از انجام فرزکاری به راحتی قابل مشاهده خواهند بود. برای کمتر کردن این اثرات لازم است که اهرم های محکم کننده میز را به طور صحیح تنظیم کنیم .

مطالعه کنید: بررسی روش های مختلف شیب تراشی در فرزکاری

نظرات کاربران