بررسی سرعت و نرخ باردهی در تیغ اره

26/12/2015

بررسی سرعت و نرخ باردهی در تیغ اره: نرخ برش به عنوان یکی از شاخصه های مهم در برشکاری که از دو مولفه ی سرعت برشکاری و نرخ باردهی تشکیل شده است

♦ سرعت برش :
سرعت عملیات برش کاری و یا به عبارت دیگر سرعت حرکت تیغه به عواملی همچون میزان استحکام کششی، نوع ماده مورد نظر جهت برش، سطح مقطع ماده مورد نظر جهت برش و … بستگی دارد. به این صورت که برای مواد با استحکام کششی بالا باید از سرعت های پایین تر استفاده نمود.

و از سوی دیگر در برش موادی که سطح مقطع کمی دارند می توان از سرعت بالایی جهت برش آن ها استفاده نمود.

♦ نرخ باردهی :
منظور از نرخ باردهی، میزان پیشروی تیغه اره در قطعه کار است. میزان نرخ باردهی یا فشار برش به سطح مقطع ماده مورد برش بستگی دارد به طوری که برای موارد دارای سطح مقطع بزرگ تر، نرخ باردهی یا فشار برش بیشتر نیاز است.

لوله ها و همچنین قطعه کارهای دارای لبه های نازک از قبیل نبشی و تیر آهن را می توان با فشار پایین تری برش داد که این مسئله باعث باردهی و پیشروی یکنواختی در کار می گردد.

 nerkhe boresh kari
 میزان نره برش به عنوان تابعی از ماده مورد برش

نظرات کاربران

ده + 5 =