بررسی انواع روش های ماشینکاری در دستگاه فرز

بررسی انواع روش های ماشینکاری در دستگاه فرز
22/10/2016

بررسی انواع روش های ماشینکاری در دستگاه فرز : فرزکاری یکی از متداول ترین ماشین کاری هایی است که در صنعت مشاهده می شود اما این فرایند خود دارای انواع روش ها است و همچنین دستگاه های فرز دارای مدل های مختلفی هستند که در ادامه می توانید تقسیم بندی کلی از این مدل ها و روش های مختلف ماشین کاری با دستگاه فرز را مشاهده کنید.

در یک تقسیم بندی کلی می توان ماشین های فرز را به صورت زیر تقسیم بندی نمود:
ماشین فرز افقی
ماشین فرز عمودی
ماشین فرز یونیورسال
ماشین فرز دروازه ای
ماشین فرز کپی تراش

روش های مختلف ماشینکاری در متداول ترین ماشین آلات فرزکاری بدین شرح می باشند:

♦ دستگاه فرز افقی: عملیات انجام شده با این دستگاه شامل بغل تراشی، چرخ دنده تراشی، کف تراشی، شیار زنی، فرم تراشی است

♦ دستگاه فرز عمودی: عملیات انجام شده با این دستگاه شامل بغل تراشی، چرخ دنده تراشی، کف تراشی، شیار زنی، فرم تراشی، سوراخکاری، کله زنی، کره تراشی، پیشانی تراشی

♦ دستگاه فرز یونیورسال: عملیات انجام شده با این دستگاه شامل بغل تراشی، چرخدنده تراشی، کف تراشی، شیار زنی، فرم تراشی، سوراخکاری، کله زنی، کره تراشی، پیشانی تراشی، شیب تراشی

همان طور که بیان شد ماشین آلات فرز از کارایی بالایی برخوردار هستند و عملیات مختلفی را می توان توسط آن ها انجام داد. با مطالعه دقیق نقشه کار قادر خواهید بود روش فرزکاری و همچنین نوع نقشه کار را مشخص نمایید. و عملیات مختلفی را می توان توسط این دستگاه انجام داد که در قسمت بالا در جلو هریک از مدل های مختلف دستگاه فرز عملیات قابل انجام با هریک نوشته شده است.

این سه مدل دستگاه جزو متداول ترین نمونه های دستگاه های فرزکاری می باشند که در قسمت های بعد در وب سایت بازار صنعت آرنیوس به شرح و توضیح آن ها می پردازیم.

week-1-mill-1-36-728

مطالعه کنید: عملیات بغل تراشی و پله تراشی با دستگاه فرز

نظرات کاربران