بررسی ساختمان اسپیندل موتور دارای tool changer

بررسی ساختمان اسپیندل موتور دارای tool changer
29/09/2011

بررسی ساختمان اسپیندل موتور دارای tool changer: موتور اسپیندل هایی که از سیستم تولز چنجر tools chenger برخوردار هستند در ماشین آلاتی مورد استفاده قرار می گیرند که نیاز است در حین انجام کار ابزار تعویض گردد.

مکانیزم داخلی اسپیندل های تولز چنجر tools chenger از نظر فنی با سایر اسپیندل ها متفاوت است ولی در عین این تفاوت از یک اصل کلی پیروی می کند. در این اسپیندل ها یک چنگک داخلی وظیفه گرفتن دنباله کولت را دارد. در موتور اسپیندل های برند HSD مکانیزم عملکرد بدین طریق است که یک جک پنوماتیک از یک سمت چنگک ها را به سوی جلو حرکت می دهد و این عملکرد باعث باز شدن چنگک ها و در نتیجه آزاد شدن کولت می گردد. و پس از تعویض کولت آنگاه کولت بعدی در محل خود قرار میگرد و با آزاد شدن جک ها فنرهای بسیار قویی که در داخل موتور تعبیه شده شاخک ها را به سمت عقب حرکت می دهد و باعث نگه داشتن کولت می گردد. در ادامه می توانید نمونه عکسی از مکانیزم داخلی موتور اسپیندل های دارای تولز چنجر tools chenger را ملاحضه نمایید

نقشه پنوماتیک مورد نیاز اسپیندل موتور HSD مدل ES775 و ES779 و ES789 در زیر آمده است. همانطور که در جدول موجود در عکس دیده می شود تفاوت در فشار بادها می باشد.