مهندسان گرامی در صورت تمایل می توانند مقالات خود در برای درج در وب سایت به آدرس ایمیل ما ارسال نمایند. مطالب ارسالی با ذکر نام نویسنده آن بر روی وب سایت منتشر خود شد.

همچنین برای دانشجویان و مطالب نویسان در صورت تمایل می توانند به جمع دانشجویان و مطالب نویسانی که که در طرح مطالب نویسی در ازای دریافت هزینه با ما فعالیت دارند بپیوندند.

خطا: فرم تماس پیدا نشد.