معرفی خطوط تولید صنایع فلزی

آشنایی با روش تولید پارچه های حلقوي

 در این مطلب به معرفی فرايند تولید بافندگي حلقوي می پردازیم . امیدوارم این مطلب برای تدوین طرح توجیهی بافندگي حلقوي مناسب باشد و اطلاعات خوبی در خصوص فرآیند تولید این محصول به شما بدهد .

 •  گيج ماشين
 • اصطلاح گيج براي بيان ظراف بافت يك ماشين به كار مي‎رود و عبارت است از فاصله‎ي بين مركزيك سوزن با مركز سوزن مجاور.
 • انواع حلقه
 • در بافندگي حلقوي پودي سه نوع حلقه‎ي اصلي وجود دارد:
 •  – حلقه‎ي بافت
 • – حلقه‎ي نيم‎بافت
 • – حلقه‎ي نبافت
 • طرز تشكيل حلقهي بافت به وسيلهي سوزن زبانهدار
 • شكل زیر مراحل تشكيل حلقه‎ي بافت را نشان مي‎دهد

 •      1-مرحله‎اي استراحت، سوزن در موقعيت استراحت و سر سوزن هم‎سطح با لبه‎ي شيار صفحه (لبه‎اي كه حلقه روي آن آزاد مي‎گردد) قرار دارد.
 •      2-مرحله‎ي نيم‎بافت (باز شدن زبانه)، سوزن از طريق پايه‎ي خود درون شيار باامكي، توسط بادامك بالا برنده‎ي سوزن به سمت بالا حركت  كرده به طوري كه زبانه به وسيله‎ي حلقه باز مي‎شود.
 •      3-مرحله‎ي قرار گرفتن حلقه روي ساق سوزن، سوزن توسط بادامك بالابرنده حداكثر حركت خود را به سمت بالا انجام داده و حلقه از روي زبانه عبور كرده و روي ساق سوزن قرار مي‎گيرد.
 •      4-مرحله‎ي تغذيه‎ي نخ و بسته شدن زبانه، سوزن به وسيله‎ي بادامك تعيين طول حلقه به سمت پايين حركت كرده و نخ جديد را كه در حال تغذيه شدن است با قلاب خود مي‎گيرد و در اين هنگام، حلقه باعث  بستن زبانه مي‎شود. بنابراين نخ جديد درون قلاب بسته‎ي سوزن محبوس مي‎شود.
 •      5-مرحله‎ي آزاد كردن  حلقه و تعيين طول حلقه، سوزن حداكثر حركت را به سمت پايين، از طريق هدايت بادامك تعيين طول حلقه، انجام داده است. در اين موقعيت حلقه از روي سر سوزن بسته شده عبور مي‎كند و نخ از داخل حلقه‎اي كه در حال آزاد شدن است كشيده شده و حلقه‎ي جديد تشكيل مي‎شود. ميزان پايين آمدن سوزن در اين مرحله، كه توسط بادامك تعيين طول حلقه قابل تنظيم مي‎باشد، طول حلقه‎ي جديد خواهد بود.
 • ساختمان حلقهي بافت
 • يك حلقه‎ي بافت از سه قسمت تشكيل شده است:
 • a)) سر حلقه
 • ‎(b) دو بازوي حلقه
 • ‎(c) پاي حلقه و يا نخ اتصال بين دو حلقه

 • اصطلاحات متداول در بافندگي حلقوي پودي
 • به منظور توضيح در مورد ساختمان بافت‎هاي متفاوت دانستن اصطلاحات رايج ضروري است.
 • 1- رج
 • 2- رديف
 • 3- تراكم حلقه
 • 4- طول حلقه
 • 5- حلقه‎ي فني‎رو
 • 6- حلقه‎ي فني پشت
 • ماشينهاي گردباف يك سيلندر مجهز به سوزن زبانهدار
 • ماشين‎هاي گردباف غالباً داراي سيلندر چرخان و ابزارهاي ثابت هستند (كليدي قطعاتي كه بتواند يك دوره از عمليات بافندگي را  توسط سوزن‎ها ايجاد كند ابزار ناميده مي‎شود.) و تعداد كمي از آن‎ها ابزارهاي چرخان و سيلندر ثابت دارند (تعداد از ماشين‎هاي گردباف قديمي). سوزن‎هاي زبانه‎دار در ماشين‎هاي گردباف، در درون شيارهاي سيلندر و يا صفحه، داراي حركت مجزا و بالا و پايين و يا جلو و عقب هستند. انجام اين حركات توسط شياري ميسر مي‎شود كه بادامك‎ها، به منظور عبور پايه‎ي سوزن، ايجاد نموده‎اند. بيشتر بادامك‎هاي بالا برنده‎ي سوزن از يك يا چند قطعه تشكيل شده‎اند و براي ايجاد حلقه‎ي بافت، نبافت و يا نيم‎بافت قابل تنظيم‎اند.
 • عوامل اصلي بافت در ماشينهاي گردباف يك سيلندر مجهز به سوزن زبانهدار
 • شكل زیر عوامل اصلي بافت در اين نوع ماشين‎ها را نشان مي‎دهد.

 

 

 • اين عوامل عبارتند از:
 • 1- سوزن زبانه‎دار، گرفتن نخ و تشكيل حلقه توسط سوزن انجام مي‎شود
 • 2-سنيكر، در هنگام تشكيل حلقه، پارچه توسط مكانيزم كشش دهنده، به سمت پايين تحت كشش قرار دارد. در ماشين‎هاي قديمي كشيدن پارچه تنها به وسيله‎ي مكانيزم كشش خود پارچه انجام مي‎گرفت، اما بسياري از ماشين‎هاي جديدتر مجهز به قطعه‎اي به نام سنيكر (لبه‎گير) مي‎باشند كه پارچه را تحت كشش قرار مي‎دهد. اين ماشين‎ها داراي يك سري سوزن بر روي سيلندر به طور عمودي هستند و سنيكرها به صورت افقي بين سوزن‎ها قرار گرفته‎اند (در نوعي از ماشين‎هاي جديد گردباف، سنيكرها به طور عمودي در كنار سوزن درون شيارهاي سيلندر قرار گرفته‎اند) بنابراين سنيكرها نسبت به سوزن، زاويه‎ي تقريباً 90 درجه دارند. در چنين ماشين‎هايي سنيكر دو وظيفه‎ي به عهده دارد، كه نگه داشتن حلقه‎هاي آخرين رجه پارچه در هنگام بالا رفتن سوزن و ايجاد سطح مناسب براي كشيدن نخ جديد از داخل حلقه‎ي قبلي مي‎باشد.
 •  3-ادامك‎هاي عمل كننده روي سنيكر، عمل هدايت سنيكرها به سمت جلو و عقب توسط بادامك‎هاي سنيكر انجام مي‎شود. اين بادامك‎ها در قالب‎هاي دور محيط بيروني سيلندر به صورت حلقه‎اي شكل قرار دارند.
 •  4- بادامك‎هاي عمل كننده روي سوزن، اين بادامك‎ها هدايت سوزن را در انجام حلقه‎هاي بافت، نبافت و نيم‎بافت به عهده دارند و بادامك تعيين طول حلقه به منظور تعيين طول حلقه‎ي مناسب بافت به كار مي‎رود.
 • طرز تشكيل حلقهي بافت در ماشينهاي گردباف يك سيلندر مجهز به سوزن زبانهدار
 • شكل زیر مراحل 1 تا 8، تشكيل حلقه‎ي بافت در اين نوع ماشين‎ها را نشان مي‎دهد. اصول تشكيل اين حلقه مشابه با شيوه‎اي است كه قبلاً توضيح داده شد، ‌اما در اين روش سنيكرها به تشيكل حلقه كمك مي‎كنند.

 

 

 • مراحل تشكيل حلقهي بافت در ماشينهاي گردباف يك سيلندر مجهز به سوزن زبانهدار
 • 1-      مرحله‎ي نيم‎بافت؛ سوزن توسط بادامك بالابرنده به سمت بالا هدايت شده و با اين عمل زبانه‎ي سوزن باز مي‎شود.
 • 2-      مرحله‎ي قرار گرفتن حلقه روي ساق سوزن؛ سوزن به طور كامل به سمت بالا هدايت شده به طوري كه حلقه از روي زبانه عبور كرده و بر روي ساق سوزن قرار گرفته است، در حالي كه سنيكر توسط بادامك به سمت عقب كشيده مي‎شود.
 •  3-      مرحله‎ي تغذيه‎ي نخ؛ با عمل برگشت سوزن به سمت پايين، كه به وسيله‎ي بادامك تعيين طول حلقه انجام مي‎گيرد، نخ توسط نخ‎بر به سوزن تغذيه مي‎شود و سنيكر همچنان عقب كشيده خواهد شد.
 • 4-      مرحله‎ي بسته شدن زبانه؛ ادامه‎ي  حركت سوزن به سمت پايين، باعث بسته شدن زبانه و گرفتن نخ توسط قلاب سوزن مي‎شود.
 • 5-      مرحله‎ي عبور حلقه‎ي قبلي از روي سوزن؛ در اين موقعيت سوزن همچنان پايين رفته به طوري كه زبانه كاملاً بسته شده و حلقه در حال عبور از روي سربسته‎ي سوزن است. سنيكر همچنان عقب قرار دارد.
 • 6-      مرحله‎ي آزاد شدن حلقه؛ با ادامه‎ي حركت سوزن به سمت پايين حلقه‎ي قبلي آزاد مي‎گردد و نخ گرفته شده از ميان حلقه‎ي قبلي آزاد شده و به سمت پايين كشيده مي‎شود. در حالي كه با آغاز حركت سنيكر به سمت جلو، سطح مناسبي براي حلقه‎ي آزاد شده ايجاد خواهد شد.
 • 7-      مرحله‎ي تشكيل حلقه‎ي جديد؛ سنيكر حركت خود را به سمت جلو ادامه مي‎دهد و با ادامه‎ي هدايت سوزن به سمت پايين، حلقه‎ي جديد تشكيل مي‎گردد.
 • 8-      مرحله‎ي تعيين طول حلقه؛ در اين موقعيت طول حلقه‎ي جديد تعيين مي‎گردد و سوزن دوباره آماده‎ي شروع عمليات بافندگي دوره‎ي بعد (رج بعد) مي‎شود.

ماشينهاي گردباف دو سيلندر مجهز به سوزن زبانهدار

Minkäänlainen herjaus ei ole sallittua, ei myöskään sopimaton kielenkäyttö. Vähemmän koulutetut osallistujat kuuntelevat ja oppivat tätä verkkoa keskusteluista paljon. Vahvat psyykenlääkkeet eli neuroleptit ovat pääsääntöisesti sopimattomia, koska ne pahentavat kaikkia oireita.

 • ماشين‎هاي گردباف دو سيلندر (سيلندر و صفحه) داراي دو سري سوزن هستند كه يك سري از آن‎ها درون شيارهاي سيلندر، به طور عمودي، و سري ديگر درون شيارهاي صفحه، به طور افقي، چيده شده‎اند و تعداد شيارهاي صفحه و سيلندر در بيش‎تر ماشين‎ها برابرند. اين دو سري سوزن تقريباً با زاويه‎ي 90 درجه نسبت به هم قرار دارند. توليدات ماشين‎هاي دو سيلندر را به اسم دور و سيلندر مي‎نامند و اين ماشين‎ها غالباً مي‎توانند انواع متنوع از اين نوع بافت‎ها را توليد كنند.

 • 1-      سيلندر
 • 2-      شيارهاي سيلندر (درون هر شيار يك سوزن به طور عمودي چيده شده است)
 • 3-      صفحه
 • 4-      شيارهاي صفحه (درون هر شيار يك سوزن به طور افقي چيده شده است)

 

 • عوامل اصلي بافت در ماشينهاي دو سيلندر

 • 1-      نخ‎بر. كه عمل تغذيه‎ي نخ به سوزنها را به عهده دارد.
 • 2-      سوزن سيلندر، كه به طور عمودي درون شيارهاي سيلندر چيده شده و مهم‎ترين عامل تشكيل حلقه‎ي فني روي پارچه مي‎باشد.
 • 3-      سوزن صفحه، كه به طور افقي درون شيارهاي صفحه چيده شده و مهم‎‎ترين عامل تشكيل حلقه‎ي پشت فني پارچه مي‎باشد.
 • 4-      سيلندر
 • 5-      صفحه
 • 6-      بادامك بالا برنده‎ي سوزن، كه قابل تنظيم است و هدايت پايه‎ي سوزن را براي انجام حلقه‎ي بافت، نبافت و يا نيم‎بافت به عهده دارد.
 • 7-      بادامك تعيين طول حلقه، كه سوزن‎ها توسط آن و از طريق پايه‎ي خود به سمت پايين هدايت مي‎شوند (انتهاي عمليات بافندگي). ميزان پايين آمدن سوزن، تعيين‎كنده‎ي طول نخي است كه به وسيله‎ي قلاب سوزن از نخ‎بر كشيده مي‎شود و به صورت حلقه‎ي جديد تشكيل مي‎گردد. بنابراين با تنظيم اين بادامك، شلي و سفتي پارچه تغيير خواهد كرد.
 • 8-      بادامك جلوبرنده‎ي سوزن صفحه (مشابه با قطعه‎ي 6 عمل مي‎كند).
 • 9-      بادامك تعيين طول حلقه‎ي صفحه (مشابه با قطعه‎ي 7 عمل مي‎كند).

 

 • طرز تشكيل حلقهي بافت در ماشينهاي گردباف دو سيلندر مجهز به سوزن زبانهدار
 • مراحل تشكيل حلقه‎ي بافت در اين نوع ماشين‎ها در شكل زیر از 1 تا 5 نشان داده شده است.

 

 • 1-      مرحله‎ي استراحت سوزن
 • 2-      مرحله‎ي عبور حلقه از روي زبانه
 • 3-      مرحله‎ي تغذيه‎ي نخ
 • 4-      مرحله‎ي گرفتن نخ
 • 5-      مرحله‎ي آزاد شدن حلقه‎ي قبلي و تشكيل حلقه‎ي جديد

 

 

 1. آشنایی با روش تولید پتو

 2. آشنایی با روش تولید پارچه های حلقوي

 3. آشنایی با خط تولید چرم مصنوعی

 4. آشنایی با خط کیسه پلی پروپیلن – کیسه PP

 5. مراحل تولید فرش دستباف

 

 

 

 

خانهدسته بندی هاحساب من
جستجو